OBČNI ZBOR KOŠARKARSKEGA KLUBA KOMENDA

OBČNI ZBOR KOŠARKARSKEGA KLUBA KOMENDA

Spoštovani člani, članice Košarkartskega kluba Komenda!
Vabim vas, da se udeležite Občnega zbora, ki bo v petek 22.3. 2019 ob 18 uri, v prostorih Osnovne šole Komenda Moste (jedilnica)

Dnevni red Občnega zbora je naslednji:

1. Otvoritev in pozdravni nagovor zbora
2. Izvolitev organov zbora
3. Poročilo predsednika UO
4. Razprava na poročilo
5. Sprejem zaključnega računa
6. Odstopna izjava UO KK Komenda
7. Predstavitev novega UO KK Komenda
8. Izvolitev novega UO in članov organov KK Komenda
9. Razno

Lepo vabljeni!

Brane Košir, predsednik