Klubska pravila

Klubska pravila KK Komenda

 1. Igralci se v klubskih prostorih, pred njimi, na poti na tekme in na igrišču obnašajo kulturno in športno.
 2. Treningi potekajo po določenem sporedu. O morebitni odpovedi igralca obvesti trener oz. tehnični vodja ekipe. Vsak igralec je sam zadolžen, da se seznani s sporedom treningov, ki je objavljen vklubskih prostorih in na spletni strani kluba.
 3. Treningi trajajo okvirno 90 minut. Trener ima pravico dolžino treninga prilagoditi zastavljenemu programu ali aktivnostim.
 4. Igralci morajo biti za treninge primerno opremljeni s športno opremo: kratke hlačke brez žepov, majica s kratkimi rokavi ali brez rokavov, športni dres ipd., košarkarski copati in debele nogavice.
 5. Igralci se pred treningom v garderobi preoblečejo v športno opremo in pripravijo za trening. Pokončanem treningu se stuširajo in preoblečejo v osebna oblačila.
 6. Igralci naj bodo pripravljeni za vadbo vsaj 10 minut pred pričetkom treninga.
 7. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari. Po potrebi vrednejše predmete v varstvo zaupajo trenerju ali upravljalcu dvorane.
 8. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za tekme), razen v izjemnih primerih. Igralci upoštevajo izključno navodila trenerja. Enako velja za komunikacijo z gledalci na tribunah, nasprotniki na tekmi ter ostalimi uporabniki dvorane.
 9. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih.
 10. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti.
 11. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač ter prepovedanih substanc. Vsak prekršek se najprej kaznuje z opominom, v primeru ponovitve dejanja sledi izključitev iz kluba.
 12. V slačilnici morata biti red in disciplina, osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na obešalnike, po končanem treningu ali tekmi je potrebno vse prinesene stvari pospraviti, tudi na gostovanjih.
 13. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo. Po končani tekmi je potrebno opremo zložiti, prešteti in dostaviti v klubske prostore.
 14. Igralci morajo trenerja obvestiti o aktivnostih izven kluba (šolska tekmovanja, ulični turnirji, košarkarski kampi, ekskurzije, šole v naravi,…), ter pridobiti njegovo dovoljenje.
 15. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe kontaktnih podatkov, daljše odsotnosti ipd. trenerju oziroma vodstvu kluba.
 16. Prevoz na tekme zagotovijo starši, razen če ni drugače dogovorjeno. Zborno mesto je vedno pred vhodom v Športno dvorano Komenda, Glavarjeva cesta 37.
 17. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati klubsko opremo ali opremo, ki jo določi trener.
 18. Na tekmah je staršem dovoljeno navijanje, v nobenem primeru pa dajanje navodil igralcem.
 19. Ekipo za tekmo določi trener na zadnjem treningu pred tekmo.
 20. Vsak igralec je dolžan seznaniti se s potekom tekmovanja (spored, pravila, tekmovalne propozicije), ki je objavljen na spletni strani Košarkarske zveze Slovenije (povezava je objavljena tudi na klubski spletni strani).