Zgodovina

Zgodovina Košarkarskega kluba Komenda sega v sedemdeseta leta, ko se je ustanovilo športno društvo Komenda (1974), ena izmed sekcij pa je postal tudi košarkarski klub. V tem času se je na hipodromu zgradilo tudi zunanje košarkarsko igrišče. S tem so bili dani pogoji igranja košarke vsaj v poletnih mesecih, saj primerne športne dvorane ni bilo. Med najbolj aktivne košarkarje tistega časa spadata Lah Srečo in Ocepek Rudi, kasneje pa so se jima pridružili oz. ju nasledili mlajši zagnanci. To je bilo obdobje, ko se je gostovalo na turnirjih v Celovcu, Komendčani smo izmenično z Mengšem organizirali 24 ur košarke, kar je potem preraslo v košarkarske maratone (od 1978 do 1987). To je bilo obdobje, ko je bila Olimpija pojem slovenske košarke in
je igrala proti Komendi tudi na asfaltnem igrišču (Vilfan, Polanec, trener Drvarič). Poleg moške košarke je bilo možno na igrišču videti tudi ekipo deklet, ki so bila zelo dobra.

 

Po zadnjem – desetem odigranem košarkarskem maratonu leta 1987 smo konec 80-ih oziroma v začetku 90-ih let nadaljevali z zelo uspešnimi nastopi v občinskih trim ligah v Domžalah in Kamniku. Po pravilu smo bili skoraj vedno med prvimi, za ekipo Komende pa so igrali tudi igralci, ki sicer niso bili Komendčani, so pa bili z dušo Komendčani, predvem zaradi izjemnega vzdušja v ekipi.
V tem času smo imeli tudi nekaj vrhunskih košarkarjev: Maren Brane, Cibašek Florjan… Nato je dejavnost v klubu ponehala, predvsem zaradi nenormalnih pogojev za delovanje. Smo pa vedno aktivno nastopali, ko se je odločalo o samoprispevkih za telovadnico, nekateri posamezniki pa so svoje košarkarsko znanje prenašali preko šolskih krožkov na mlajše generacije.
Z izgradnjo sodobne športne dvorane v začetku leta 2001 so bili dani pogoji tudi za ponovno oživitev kluba. Ustanovnega zbora 31. januarja 2001 so se udeležili Lah Marko, Lah Nives in Grošelj Roman, ki so tudi ustanovitelji kluba. Za predsednika oz. zastopnika je bil izbran Roman Grošelj. Dne 28. februarja je bila na upravno enoto Kamnik podana zahteva za registracijo kluba, ki pa je bila s sklepom 1.3.2001 tudi potrjena. Košarkarski klub Komenda se je tako ločil od športnega društva in začel samostojno pot.